מאָריטאַניע

Yiddish

  Topónimo

מאָריטאַניע

  1. Mauritania.