திங்கள்

Támil

  Substantivo

திங்கள் (tiṅgaḷ)

  1. (Tempo) Luns.
  2. Lúa.
  3. Mes.