ಹಿಟ್ಟು

Canarés

  Substantivo

ಹಿಟ್ಟು

  1. (Alimentación) Fariña.