ഭൂട്ടാന്‍

Malaiala

  Topónimo

ഭൂട്ടാന്‍

  1. Bután.