Amerika Qurama Shtatları

Karakalpako

  Topónimo

Amerika Qurama Shtatları

  1. Estados Unidos de América.