Convencións e grafías

  Símbolo

TWb

  1. (Metroloxía) Terawéber.