Convencións e grafías

  Símbolo

cPa

  1. (Metroloxía) Centipascal.