Convencións e grafías

  Símbolo

cWb

  1. (Metroloxía) Centiwéber.