Convencións e grafías

  Símbolo

dH

  1. (Metroloxía) Decihenry.