Convencións e grafías

  Símbolo

daHz

  1. (Metroloxía) Decahertz.