Convencións e grafías

  Símbolo

daPa

  1. (Metroloxía) Decapascal.