Convencións e grafías

  Símbolo

hHz

  1. (Metroloxía) Hectohertz.