reticencia


Figura que consiste en deixar unha idea sen acabar a nivel gráfico porque se sobreentende. Vai indicada por puntos suspensivos

ExemplosEditar

Véxase Figuras estilísticas

Modelo:Lingüística en progreso