Acción de deixar a terra por un momento, de xeito dinámico, impulsado pola propia forza.