Convencións e grafías

  Símbolo

µHz

  1. (Metroloxía) Microhertz.