Úc Đại Lợi

Vietnamita

  Topónimo

Úc Đại Lợi

  1. Australia.

Sinónimos