δικαιοδοτικός

Grego

  Adxectivo

δικαιοδοτικός

  1. (Dereito) Xurisdicional.