Convencións e grafías

  Símbolo

  1. Definición impropia: Símbolo numérico de valor 9.
  2. Definición impropia: (Matemáticas) Representación da medida dun ángulo.