Convencións e grafías

  Símbolo

μH

  1. (Metroloxía) Microhenry.