אַרמעניע

Yiddish

  Topónimo

אַרמעניע

  1. Armenia.