באסניע און הערצעגאווינע

Yiddish

  Topónimo

באסניע און הערצעגאווינע

  1. Bosnia-Hercegovina.