بایکوت

Persa

  Substantivo

بایکوت

  1. Boicot.