ماست

Kurdo central

  Substantivo

ماست

  1. Iogur.

Persa

  Substantivo

ماست

  1. Iogur.