چیکوسلوواکیہ

Urdú

  Topónimo

چیکوسلوواکیہ

  1. (Historia) Checoslovaquia.