ਵਿਆਂਗ ਚਾਨ

Punjabi

  Topónimo

ਵਿਆਂਗ ਚਾਨ

  1. Vientiane.