પૂંછડિયો તારો

Gujarati

  Substantivo masculino

પૂંછડિયો તારો

  1. (Astronomía) Cometa.

Sinónimos