બેલ્જિયમ

Gujarati

  Topónimo

બેલ્જિયમ

  1. Bélxica.