இருபால்சேர்க்கை

Támil

  •  

  Substantivo

இருபால்சேர்க்கை (irupālcērkkai)

  1. Bisexualidade.