செவ்வாய்

Támil

  Substantivo

செவ்வாய் (cevvāy)

  1. (Tempo) Martes.