துருக்கி

Támil

  Topónimo

துருக்கி

  1. Turquía.