ఆఫ్ఘనిస్తాన్

Telugú

  Topónimo

ఆఫ్ఘనిస్తాన్

  1. Afganistán.