ఆర్మేనియా

Telugú

  Topónimo

ఆర్మేనియా

  1. Armenia.