కొలంబియా

Telugú

  Topónimo

కొలంబియా

  1. Colombia.