దక్షిణ అమెరికా

Telugú

  Topónimo

దక్షిణ అమెరికా (dakṣiṇa amerikā)

  1. América do Sur.