ప్రసేకం

Telugú

  Substantivo

ప్రసేకం

  1. (Anatomía) Uretra.