మంగళవారం

Telugú

  Substantivo

మంగళవారం (maṃgaḷavāraṃ)

  1. (Tempo) Martes, variante de మంగళవారము (maṅgaḷavāramu).