അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍

Malaiala

  Topónimo

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍

  1. Afganistán.