စက်ဘီး

Birmano

  Substantivo

စက်ဘီး

  1. Bicicleta.