កាប់វែរ

Khmer

  •   Pronuncia: /kap.ˈʋɛː/ (AFI)

  Topónimo

កាប់វែរ

  1. Cabo Verde.