ថ្ងៃខួប

Khmer

  •   Pronuncia: /tʰŋaj ˈkʰuəp/ (AFI)

  Substantivo

ថ្ងៃខួប (thngay khuəp)

  1. Aniversario.