នីហ្សេ

Khmer

  •   Pronuncia: /niː.ˈzeː/ (AFI)

  Topónimo

នីហ្សេ

  1. Níxer.