នីហ្សេរីយ៉ា

Khmer

  •   Pronuncia: /niː.zeː.riː.jaː/ (AFI)

  Topónimo

នីហ្សេរីយ៉ា

  1. Nixeria.