ប៉ារ៉ាហ្គាយ

Khmer

  •   Pronuncia: /paː.raː.ɡaːj/ (AFI)

  Topónimo

ប៉ារ៉ាហ្គាយ

  1. Paraguai.