ប៉ូឡូញ

Khmer

  •   Pronuncia: /pou.ˈlouɲ/ (AFI)

  Topónimo

ប៉ូឡូញ

  1. Polonia.