ម៉ូរីតានី

Khmer

  •   Pronuncia: /mou.riː.taː.niː/ (AFI)

  Topónimo

ម៉ូរីតានី

  1. Mauritania.