រូម៉ានី

Khmer

  •   Pronuncia: /ruː.maː.niː/ (AFI)

  Topónimo

រូម៉ានី

  1. Romanía.