វៀតណាម

Khmer

  •   Pronuncia: /ʋiət ˈnaːm/ (AFI)

  Topónimo

វៀតណាម

  1. Vietnam.