សេណេហ្គាល់

Khmer

  •   Pronuncia: /seː.neː.ɡaːl/ (AFI)

  Topónimo

សេណេហ្គាល់

  1. Senegal.