អូស្ត្រាលី

Khmer

  Topónimo

អូស្ត្រាលី

  1. Australia.