Bretón

  Sufixo

-enn

  1. Definición impropia: Sufixo empregado para construír o singular dun substantivo colectivo (chamado singulativo).

Exemplo